Altium Vault

Altium Vault stanowi podstawę systemu zarządzania danymi projektowymi firmy Altium. W powiązaniu z programem Altium Designer, zapewnia bezpieczną platformę do przechowywania danych projektowych, śledzenia zmian, zarządzania cyklem życia i wersjami, wielokrotnego wykorzystania danych oraz powiązanie bazy komponentów z łańcuchem dostaw.

Najnowszy Altium Vault 2.0 ma za sobą kilka lat rozwoju i pozbawiony jest wielu mankamentów wcześniejszych wersji. Największy nacisk położono na uproszczenie pracy z systemem oraz wydajność. Pojawiły się również nowe funkcje – wcześniej niedostępne lub oferowane jako osobne produkty. Uproszczono również sposób licencjonowania i obecnie Altium Vault oferowany jest w trzech wariantach o zróżnicowanej cenie i funkcjonalności.

Zarządzanie komponentami
Każda osoba zaangażowana w proces projektowania, ma dostęp do wszystkich istotnych danych, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. Vault zapewnia informacje z łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, mechanizmy aprobowania komponentów oraz aktualny status podzespołu dla całego zespołu.

Zarządzanie dokumentacją projektową
Przechowywanie całej dokumentacji ECAD w jednej bazie danych ułatwia analizowanie i zarządzanie danymi w sposób, który inaczej byłby bardzo trudny. Prawidłowe zarządzanie danymi pozwala na formalną kontrolę wersji i rewizji, gdzie inżynier musi tylko pobierać pliki na czas pracy i zwracać je do bazy. Cała dokumentacja i wersjonowanie są tworzone automatycznie. Podobnie jak komponenty, centralna lokalizacja projektów referencyjnych czy szablonów, ułatwia ich wielokrotne wykorzystanie w różnych projektach. Zarządzanie cyklem życia projektu zapewnia porządek i dostęp do wszystkich danych związanych z konkretną wersją czy rewizją (wersją) produktu - historia zmian jest dokładnie udokumentowana.

Praca zespołowa
Vault wspiera pracę zespołową na kilka sposobów. Centralna baza projektów i komponentów wymusza standaryzację i ogranicza bałagan w dokumentacji projektowej. Automatyczne dokumentowanie każdej zmiany, czy możliwość umieszczania komentarzy widocznych dla innych członków zespołu, ułatwia współpracę. Altium Vault 2.0 wspiera również pracę przez kilka osób w czasie rzeczywistym na jednym dokumencie PCB. Odbywa się to zasadniczo w oparciu o SVN, ale integracja z Vault ułatwia zarządzanie prawami użytkowników oraz umożliwia centralną konfigurację repozytorium.

Zarządzanie infrastrukturą
Jedną z nowości wprowadzonych wraz z Altium Vault 2.0 są funkcje związanie z zarządzaniem infrastrukturą. Jedną z nich jest serwer instalacji sieciowej (NIS), który umożliwia instalowanie oprogramowania Altium Designer na komputerach użytkowników z centralnego repozytorium w sieci lokalnej. Kolejne ułatwienie, to centralna konfiguracja środowiska pracy użytkowników – wcześniej dostępna jako osobny produkt Team Configuration Center (TC2). Umożliwia ustawienie dla całej grupy użytkowników tych samych preferencji, domyślnych szablonów, ustawień plików wyjściowych itp.

Licencjonowanie
Altium Vault 2.0 oferowany jest w trzech opcjach licencyjnych, różniących się funkcjonalnością i ceną. Zestawienie funkcjonalności dostępnych dla poszczególnych licencji przedstawiono w poniższej ulotce:

Porównanie licencji Altium Vault 2.0

Więcej informacji o serwerach Altium Vault można znaleźć na stronie http://wiki.altium.com/display/ADOH/Altium+Vault+Technology.

Back

Promocje
Altium Designer na start!
Więcej
Nowości
Zamienniki Central Semiconductore Corp. do OnSemiconductor
Więcej
Dystrybucja podzespołów elektronicznych
Więcej
Nowy wymiar Subskrypcji Altium
Więcej